หลับสบาย รีสอร์ท

56 หมู่ 6 ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา   Tel. 0912345678