เป็นหลัง

รายละเอียด

หลัง เป็นส่วนตัว ห้องกว้าง พักสบาย

ราคา 500 - 800 บาท

โปรโมชั่น 450 - 700 บาท