ห้อง VIP

รายละเอียด

ห้องกว้าง เตียงใหญ่่ เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม

ราคา 1800 - 2500 บาท

โปรโมชั่น 1200 - 2000 บาท